Dr. Renn Oszkár: KÖRE konferencia összefoglaló anyaga 2003

Létrehozó szervezetek:
Életfa Környezetvédő Szövetség
DR. RENN OSZKÁR

Állásfoglalás kivonata:
Az elkészült és bárkinek a rendelkezésére álló, minden elismerést megérdemlő megyei vizsgálódásokból a statisztikák összesítése és diagrammok készítése helyett, általános jellemzőket érdemes kiszűrni. A kiemelések bizonyára vitathatók, hiszen más szempontokból is lehet értékelni, tulajdonságokkal és ismérvekkel felruházni a civil szervezeteket, az egyesületeket, az alapítványokat és kapcsolataikat. De kiindulásként talán elfogadhatók a sokak véleményét tükröző együttműködési jellemzők.
Kikkel működnek együtt a civil szervezetek?
– civilekkel
– önkormányzattal, kormányzattal
– gazdasági szervezetekkel
– politikai pártokkal
Milyen együttműködési formák a jellemzők?
Kezdeményezés szerint:
– spontán,
– szervezett,
– diktált együttműködések
Területi tagozódás szerint:
– helyi (lokális),
– kistérségi,
– megyei,
– regionális,
– országos együttműködések
Az együttműködés jellege szerint:
– szakmai,
– érdekvédelmi, érdekérvényesítési,
– pályázati, konzorciális együttműködések