Alföldi Civilekért Alapítvány, Kecskemét

Alföldi Civilekért Alapítvány, Kecskemét
www.alfoldicivilekert.hu

Cím: 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.
Képviselője: Budainé Nagy Katalin ügyvezető, a kuratórium elnöke
E-mail: bnk1210@gmail.com
Kuratóriumi tagok: Horváth Marianna, Zilahy Kálmán
Elérhetőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 26.
Telefon: +36-30-38-20-661

Az Alföldi Civilekért Alapítvány 2003-ban, a korábban Non-profit Szolgáltató Központként működő szervezet szellemi bázisán jött létre Kecskeméten. A cél az volt, hogy a megyei civil kapcsolatkörbe került civil szervezetek, közösségek, együttműködését továbbépítse, tanácsadással, képzésekkel, információk nyújtásával támogassa a megyei civil szféra fejlődését.

Az alapítvány elsősorban Kecskeméten fejti ki társadalmi tevékenységét. Az alapító alapvető célként jelölte meg a következőket:

 • Kapcsolatszervezéssel, tanácsadással, információk közvetítésével segítségnyújtás civil szervezeteknek
 • Hazai és nemzetközi programok, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével a helyi közösségi kezdeményezések támogatása, helyi közösségek életre hívása
 • Partnerségi együttműködésekben való részvétel
 • Szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése, hazai és külföldi példák megismertetése a nonprofit szervezetek számára
 • Társadalmi problémák (esélyegyenlőség, kisebbségi problémák, ifjúság) közösségi megoldásainak keresésében való részvéte
 • Európai integrációs folyamatok támogatása

Az Alföldi Civilekért Alapítvány egyik meghatározó tevékenységének tekinti a proHáló országos hálózatfejlesztő programban való aktív részvételét és szerepvállalását. Jelenleg kezeli az országos szakmai hálózat Erőforrás Alapját, amelyet abból a célból hozta létre a 18 tagszervezet, hogy a befolyt bevételekből fenntartsa és biztosítsa a hálózat működését, alapvető céljainak és a tagok által közösen működtetett projektek megvalósulását.

A proHáló hálózat által működtetett projektek:

 • A hálózat találkozóinak megszervezése,
 • A Hálózati Tanács működtetése,
 • Hálózati belső képzési alkalmak, szakmai konferenciák szervezése,
 • Országos akciók szervezése, nonprofit szervezetek érintő aktuális témákban,
 • A proHálóÉrték időszaki kiadvány megjelentetése,
 • A hálózat portáljának - prohalo.hu - működtetése,
 • Nonprofit Címtár- együttműködések a harmadik szektorban adatbázis folyamatos gondozása, működtetése
 • A Hálózatfejlesztés - az együttműködés művészete képzés megvalósítása a tagok és a hálózat szintjén,
 • Kiadványozási tevékenység,
 • Közös tanulmányutak szervezése
 • Pályázati önrész biztosítása hálózati szintű pályázathoz

Kecskeméten az Alapítvány folyamatosan segíti a civil szervezetek szakmai együttműködéseit (civil kerekasztalok tevékenységének támogatása, moderálása , személyes tanácsadás, pályázati segítés , civil konferencián való közreműködés).

A Szegénység világnapjához kapcsolódóan rendszeresen bekapcsolódik a „Szolidaritási rendezvénybe”, ahol a „Hajléktalanok Délutánja” c. programhoz biztosít pályázati forrásokat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat konzorciumi partnerként részt vesz különböző Uniós pályázati programokban. Az Alföldi Civilekért Alapítvány részfeladatok lebonyolításában közreműködik a pályázatok sikeres megvalósításában.