Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba

Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: (0036-66)442-122, Fax: (0036-66)445-765
E-mail: civil@bmk.hu
Honlap:http://civilek.csabanet.hu/
Képviselője: Pocsajiné Fábián Magdolna és Hargittainé Megyeri Valéria

A Közösségfejlesztők Békés Megye Egyesülete alapítási éve 1993, de a szervezet a tevékenységét már az 1990-es években megkezdte. Az egyesület alapító tagjai a Megyei Művelődési Központ által indított közösségfejlesztő képzés hallgatói voltak, akikből igazi szakmai közösség kovácsolódott a kurzus befejezése után. A résztvevők azért alapították a szervezetet, hogy egyesületi formában is megpróbálják ösztönözni, serkenteni, segíteni - elsősorban a hátrányos helyzetű térségek, települések - közösségi életét, valamint a helyi társadalmak kialakulását, megerősítését.
A szervezet fő célja és küldetése: bátorítani, és információkkal ellátni mindazokat, akik a helyi közösségek kiépítésén, fejlesztésén dolgoznak. Az induló tizenegy fős csapat /szociális munkások, pedagógusok, civil szervezeti vezetők, vállalkozók, közművelődési szakemberek/ ma már 40 főre bővült.

 

Az egyesület tevékenységének szerkezetét három nagy területre lehet bontani:

1. A szervezet eredeti célkitűzése alapján: település-közösségfejlesztő munka, elsősorban a megye hátrányos helyzetű településein, kistérségeiben.

A munka fázisai: kapcsolatfelvétel az érintett településsel (meghívás, vagy megkeresés alapján), előkészítő megbeszélések, dokumentumelemzés, problémák feltárása - a településen (közösségi felmérés), lakossági fórumok, a helyiekkel közös fejlesztési stratégia kialakítása, cselekvési folyamatok beindítása. A fejlesztő folyamat lényege: az egyesület tagjai „csak" bátorító, informáló, segítő szerepkört töltenek be a helyi lakosok körében, de az ott élők cselekednek. A szervezet alakulása óta az alábbi településeken tevékenykedett a helyi társadalmat kialakító, erősítő folyamatokban: Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Furugy (Békésszentandrás), Csabacsüd, Medgyesegyháza és kistérsége, szeghalmi kistérség, Kötegyán, Békéscsaba (Jamina városrész).
Az egyesület tagjai részt vettek (vesznek) - a civil szektort érintő - különböző település-kistérségi fejlesztési stratégiák kidolgozásában, előkészítésében, valamint oktatási tematikák kidolgozásában Békés megyei intézmények, szervezetek, intézetek felkérésére partnerként: pl. MTA Békés Megyei Regionális Kutatások Központja, Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Megyei Munkaügyi Központ, Békés Megyei Regionális Átképző Központ, Tessedik Főiskola.
Az egyesület fennállása óta 4 település-közösségfejlesztő képző kurzust szervezett a megyében (Dél-alföldi Régióban), melyek tagjaival folyamatosan bővült a szervezet tagsága.

2. Határmentiség, regionális fejlesztések
Az egyesület 6 éve dolgozik korrekt szakmai együttműködésben a CREST Forrásközponttal Szatmárnémetiből. Az eltelt évek során több közös projektet is megvalósítottak: teleházak vezetőinek tapasztalatcseréjét, közös konferenciák szervezését, „Közösségek fejlesztése határok nélkül"címmel (PHARE CBC támogatásával) a magyar-román határ mentén található 8 megye civil szervezeteit érintő programot. Elkészítették és kétnyelvű kötetben, valamint közös honlapon, megjelentették 1200 - a határ mentén található - civil szervezet adatbázisát. A határmenti együttműködést elősegítő EU-s pályázatíró képzést szerveztek 30 magyar és román civil szervezet vezetőjének részvételével.

3. Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetése
A szervezet alaptevékenységében nem szerepelt a civil szervezetek felé nyújtott szolgáltatási kör kialakítása, amelynek hiányával a gyakorlati közösségfejlesztő munka révén találkoztak az egyesület tagjai. Az igényeket felismerve, 1996-ban - Európa Uniós pályázati támogatással - kezdte el a szolgáltatási tevékenységét az egyesület, az első időszakban elsősorban a képzések területén. A későbbiekben - a DemNet és az Európai Unió támogatásával - 1998-tól bővült a kör: szaktanácsadással, adatbázis kiépítésével, havi információs újság megjelentetésével. 1999-től alakult ki a jelenleg is működő szolgáltatási kör véglegesen, pályázati úton szerzett állami támogatással, jelenleg az Ifjúsági és Családügyi, Szociális és Egészségügyi Minisztérium közreműködésével.,

{mosimage}