Nevelők Háza Egyesület, Pécs

Nevelők Háza Egyesület, Pécs

Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: (0036-72)215-543
E-mail: nevhaz@t-online.hu
Honlap: http://www.civilhaz-pecs.hu/
Képviselője: Vincze Csilla Anna, kapcsolattartó: Füri Ildikó

A Nevelők Háza Egyesületet 1993-ban jegyezte be a Baranya Megyei Bíróság. Kiemelkedőn közhasznú szervezetként működünk. Céljaink közt már a kezdetekkor megfogalmaztuk, hogy lakossági önszerveződő közösségeket segítünk, képzéseket, fórumokat szervezünk számukra. Ez a korábban ösztönösnek mondható „befogadó-segítő-fejlesztő" attitűd változott a későbbiek folyamán egy tudatosan megfogalmazódott szemléletté, küldetéssé:
Inkubátorként különböző szolgáltatásokat és programokat biztosítani a társadalom önszerveződő közösségeinek, orientálva őket a célközpontú (együtt)gondolkodásra és cselekvésre.

Eddigi tevékenységünk, eredményeink:
•        1994-ben elnyertük a Holland Királyság Nagykövetségének pályázatát „Civil Ház" címen. Ugyanebben az évben indult útjára közös fenntartású, ma is élő, működő lapunk, a HUMÁN FORRÁSOK.
•        1996-ban elnyertük a USAID-United Way International Hálózat a Demokráciáért Program keretében induló „Civilbarát önkormányzat" Projekt megvalósításának lehetőségét, melynek keretében együttműködési megállapodást írtunk alá a USAID-vel és a helyi önkormányzattal arról, hogy három éven keresztül a helyi civil társadalmat fejlesztő komplex program megvalósításához az önkormányzat helyet, míg az amerikai kormányhivatal 50 ezer dollárt biztosít. A fejlesztés keretében 1998-ban megnyílt a CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA. E program eredménye az is, hogy a helyi önkormányzat civil referens státuszt hozott létre, s elkötelezte magát a civil szervezetekkel történő együttműködések kialakításában, valamint egy civil pályázati rendszer létrehozásában.
•        1998-ban a civil érdekvédelem helyi kezdeményezőiként részt vettünk a Pécsi Civil Kerekasztal létrehozásában, a tézisszempontok kidolgozásában, amely ösztönzőleg hatott az önkormányzatra civil stratégiájának megalkotásakor, valamint a helyi Szociális Kerekasztal későbbi megalakulásakor.
•        1999-ben szakértőként bevonták szervezetünket a Miniszterelnöki Hivatal „megyei nonprofit szolgáltató központok" kialakítására irányuló programjának kidolgozásába, majd 2000-től pályázat útján annak Baranya megyei működtetésébe.
•        2003 óta folytatólagosan, jelenleg az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával „Megyei Civil Szolgáltató Központ" program elnevezéssel működtetjük azt az inkubátor-rendszert, amelynek 10 éve egyik elindítója egyesületünk volt.
•        Részt vettünk több országos projektben: legutóbb a KÖZ-TÉT (CAF), a NOSZA és a KÖRE Programban és jelenleg is helyi szervezői vagyunk a proHáló Programnak.
•        A szektor fejlődésének előmozdítása érdekében, fő- és társszervezőként több országos, regionális és helyi konferenciát, fórumot biztosítottunk a civil szervezeteknek egymás tevékenységének megismerésére, tapasztalatcserére, külföldi és hazai példaértékű programok bemutatására.
•        Folyamatosan működtetjük szolgáltató rendszerünket, amely a nonprofit működés és működtetés témakörével összefüggő tanácsadást, képzést, információáramlást és infrastruktúrát biztosít a hozzánk forduló civil szervezeteknek. Tevékenységünket, szolgáltatásainkat nem csak a megyében, de a régióban is ismerik és igénylik. 50-60 szervezet működik aktívan, napi szinten a Ház falai közt. Adatbázisunk több ezer szervezetre terjed ki.

További szakmai programjaink:
•        Soros Alapítvány-Trust Fund for CEE intézményi támogatási programja keretében képzési és kistérségi (Alsómocsolád és térsége) együttműködési mintaprojektet működtetünk
•        TEMI Egyesület támogatásával kulturális programokat szervezünk
•          NCA támogatásával különféle civil szakmai projekteket menedzselünk (minőségbiztosítás, regionális civil újság, NCA tanácsadás).

{mosimage}