Szendrák Dóra

Név: Ginovszkyné Szendrák Dóra
Telefonszám:  46/414-052, 30/319-21-76 
Fax: 46/414-052, 46/380-626
E-mail: szendrak@recik.hu
Szakmai tapasztalat                                                                  
Időtartam :  2002 –  (jelenleg is)
Foglalkozás / beosztás: Szociálpolitikus/ügyvezető
Főbb tevékenységek és feladatkörök:  Az alapítvány vezetése, stratégiai tervezés, szakmai és operatív feladatok irányítása, szakmai szolgáltatások fejlesztése, forrásteremtés, projektek irányítása, monitoring
A munkáltató neve:  Regionális Civil Központ Alapítvány
Tevékenység típusa, ágazat: Képzés, munkaerő-piaci és civil szolgáltatás, Non-profit ágazat, egyéb szociális
 - - - - - - - - - -
 Időtartam: 1994-2001.
Foglalkozás / beosztás: Szociálpolitikus tanár/Ügyvezető
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Oktatási programok kidolgozása, oktatásszervezés, oktatás, tréningvezetés, projekt menedzsment tanácsadás, szakértői munka
A munkáltató neve: Alfa Protektor Bt.
Tevékenység típusa, ágazat: Oktatás, tanácsadás, szakmai fejlesztés, Vállalkozás
 - - - - - - - - - -
 Időtartam: 1989- 1994.
Foglalkozás / beosztás: Szociális  munkás/Irodavezető
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A szervezet vezetése, a tevékenységek koordinációja, szakmai fejlesztés, szolgáltatási struktúra kialakítása, forrásteremtés
A munkáltató neve és címe: „Kék Ház” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda - Miskolc
Tevékenység típusa, ágazat: Információs, tanácsadó és fejlesztő tevékenység fiatalok számára, Állami – önkormányzati, szociális
 
Tanulmányok                                                                    
Időtartam: 1998- 2000.
Végzettség / képesítés: szociálpolitikus
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:
Társadalom- és szociálpolitika
Szociológia, kutatásmódszertan
Szociálpolitikai ellátó rendszerek kialakítása és fejlesztése
Szociális munka hátrányos helyzetű csoportokkal
Oktatást / képzést nyújtó  intézmény neve és típusa:  Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Egyetemi posztgraduális
- - - - - - - - -  
Időtartam: 1988-1990.
Végzettség / képesítés: mentálhigiénés szociális szervező
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:
Pszichológia, szociálpszichológia, mentálhigiéné
Szervezési, vezetési ismeretek
Szociális intézményrendszerek működtetése
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Főiskolai posztgraduális
 - - - - - - - - -
Időtartam:1980-1983.
Végzettség / képesítés: tanár
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:
Országos/nemzetközi
Pszichológia, pedagógia
Oktatásmódszertan
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa: Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola
 
Nyelvismeret:
Német és Angol nyelv társalgási szintű ismerete                                                                                    
 
Társas készségek és kompetenciák 
Felnőttképzés (szociálpolitika és szociális munka tantárgyak oktatása) –     Miskolci Egyetem, Wesley János Főiskola Budapest
 
Tréningek vezetése (személyiségfejlesztés, esetmegbeszélés, szociális      készségfejlesztés) – Miskolci Egyetem, Szegedi Egyetem
 
Kapcsolatrendszerek működtetése
Különböző hátrányos helyzetű csoportokkal való együttműködésben és munkavégzésben szerzett  közvetlen tapasztalat és készség (fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű fiatalok, romák, tartós munkanélküliek, 50 év körüli diplomás munkanélküliek, gyermekek, hátrányos helyzetű kistérségekben élők) – RECIK Alapítvány
 
Szervezetfejlesztés – piaci szervezetek, gyermekvédelemi intézmények és tanácsadó hálózatok fejlesztése
                                                                    
Szervezési készségek és kompetenciák          
Felsőfokú csoport- és személyiségfejlesztő  tréner – OKK Buda Béla 1988.
Szervezetfejlesztő tréner – CONCORDIA 1991.
Felnőttképzési minőségirányítási rendszerfejlesztő (TÜV Rheinland InterCert) 2004.
Európai Uniós projektek vezetése (PHARE, HEFOP, ROP) – RECIK Alapítvány
Projektmenedzsment ismeretek oktatása  - RECIK Alapítvány
MATRA és SAKK tréner - NORDA
Szociális szakképzések irányítása, szervezése, oktatási programok kidolgozása – Miskolci Egyetem
Észak-magyarországi ROP monitoring bizottság tagja – esélyegyenlőség témakörben
Miskolc MJ Város Esélyegyenlőségi Tanács tagja                                                                  
 
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák 
Számítógép felhasználói ismeret (Word, Windows, Excel, Power Point, Internet) – Miskolci Egyetem TÜKI 1993.
                                                                    
Egyéb készségek és kompetenciák 
Felsőoktatási tapasztalat - Miskolci Egyetem, Szegedi Egyetem, Wesley János Főiskola Budapest
PHARE monitori tapasztalat – ESZA Kht.
Kutatási tapasztalat – Soros Alapítvány, NCA
Szociálpolitikai szakértő – Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Népjóléti Minisztérium, SzCSM (szociális és gyermekvédelmi törvény előkészítése)
Coaching alapú tanácsadás -  Lemma Coaching
Kiemelkedő problémamegoldó készség, kreativitás
Magas szintű praktikus intelligenciával rendelkezem, vagyis az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetésének képességével.
                                                                    
Járművezetői engedély
 „B” kategória
 
Kiegészítő információk
Megjelent publikációk:
-          Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon (Kutatási zárótanulmány 2009.)
-          A szociális gazdaság szervezetei Magyarországon, Követésre méltó példák Szerk.: Frey Mária Budapest 2007. P: 135-144.
-          Mentálhigiénés asszisztens képzés központi oktatási programja (NCSSZI Salgótarján 2002.)
-          „Mezítláb Európába” A cigányság önszerveződése c. országos kutatás a roma közösségi házak működéséről (Soros Alapítvány 2001.)
-          Közösségi lélekvédelem c. szöveggyűjtemény Szerk.: Szendrák Dóra (Bárczi Gusztáv GyPTF Budapest 1994.)
-          Új utak és lehetőségek: krízisintervenció  a gyermek- és ifjúságvédelemben (Szociális munka c. folyóirat 1992./4. szám)
-          Saját fejlesztésű akkreditált képzési programok:
-          Európai Uniós projektmenedzsment képzés
-          Munkaerő-piaci tanácsadó képzés